עיריית תל אביב-יפו
אתר תשלומים

האתר נמצא בתהליך תחזוקה עד לחצות וישוב לפעילות רגילה

The site is under maintenance until midnight and will return to normal operation